[Thuê nữ trang] Bi hài chuyện thuê nữ trang cưới
[Thuê nữ trang] Bi hài chuyện thuê nữ trang cưới
Nghĩ rằng cả đời con gái mới cưới một lần, vợ chồng bà Nhung (ở Trực Ninh, Nam Định) đã chuẩn bị một kịch bản rất tươm tất, trong đó có việc đi thuê nữ trang. Thực hiện một phần kế hoạch, bà Nhung đã đi thuê một lượng nữ trang gần hai cây vàng cho con gái đeo trong ngày cưới, để 'mát mặt với xóm...