[Chọn nữ trang] Chọn đá quý theo tháng
[Chọn nữ trang] Chọn đá quý theo tháng
Mổi người sinh ra đều cầm tinh một con vật trong số 12 con giáp.Theo người Phương Đông thì một số loại đá thiên nhiên tượng trưng cho các con Giáp đó tương ứng với tuổi của con người. Và chọn trang sức đá quý để đeo trên cơ thể sẽ giúp con người thoát nạn, mang đến sự may mắn, bình an, có một số...